Algemene Voorwaarden

Een afspraak maken voor een privé sessie, inschrijven voor een groepsactiviteit georganiseerd door singsing! zelf, of het boeken van een groepsactiviteit voor je eigen organisatie, betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en houdt een betalingsverplichting in.

Les & Coaching bij singsing!

Betaling

Neem contact op voor de prijzen.

Voor losse lessen / coachings / workshops / groepslessen / beurtenkaarten:
De betaling dient te gebeuren vòòr de activiteit / eerste sessie van de beurtenkaart op dit rekeningnummer:

Sarah Algoet
IBAN BE16 9795 2599 9174
BIC ARSPBE22

Cash betalingen zijn niet mogelijk

Je vermeldt deze zaken duidelijk bij de mededeling:
– Naam en voornaam / naam organisatie
– Reden van betaling (intake sessie, beurtenkaart,…) + Datum van de activiteit
– Factuur, indien je die wil ontvangen (Bezorg mij dan ook de gegevens voor op de factuur!)

Je plaats is pas verzekerd als je betaling ontvangen is.

Beurtenkaarten

Een beurtenkaart is een half jaar geldig, persoonlijk, niet overdraagbaar, en wordt niet terugbetaald. Je bent zelf verantwoordelijk om in het oog te houden wanneer je kaart zal vervallen, wanneer ik in het land ben (zie mijn digitale agenda), en met die info op tijd boekingen te maken.

Annuleren

De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Email is ook geldig. SMS, Facebook Messenger / WhatsApp of andere sociale media zijn niet geldig.

Een privé sessie kan tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verzet worden. Indien dit later gebeurt, wordt de sessie toch aangerekend / wordt een beurt van de beurtenkaart afgetrokken, tenzij een doktersbriefje voorgelegd kan worden. Er worden geen andere uitzonderingen gemaakt.

Deelname aan een groepsles of workshop door singsing! zelf georganiseerd: Bij annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen 15 en 8 kalenderdagen voor de activiteit, is de helft van het totaalbedrag verschuldigd. Bij latere annulering is het totaalbedrag verschuldigd.

Indien de betaling reeds gebeurd was, zal singsing! het benodigde bedrag terugstorten.

Coaching & Workshops voor uw eigen organisatie

Annuleren

De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Email is ook geldig. SMS, Facebook Messenger / WhatsApp of andere sociale media zijn niet geldig.

Bij annulering meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen 29 en 15 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, is de helft van het totaalbedrag verschuldigd. Bij latere annulering is het totaalbedrag verschuldigd.

Indien de betaling reeds gebeurd was, zal singsing! het benodigde bedrag terugstorten.

Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling (30 dagen na factuurdatum) is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag en een interest van 10 % op jaarbasis. De kosten die singsing! eventueel gemaakt heeft voor het versturen van aangetekende brieven of bij een incassobureau, worden volledig op de klant verhaald. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.